เลื่อนกำหนดวันจัดงาน KMUTT Energy forum 7 : ถ่านหินสะอาดมี (จริง ?)

08/11/2013 เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันจัดงาน KMUTT Energy forum 7 : ถ่านหินสะอาดมี (จริง ?) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ห้องคริสตัล 204 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยมา ณ ที่นี้