มจธ. แนะรัฐหนุน "โซลาร์เชลล์" ลดใช้พลังงานเมืองใหญ่

18/12/2012